Svítání, z.s.

Provoz hiporehabilitace Svítání od února 2020 ukončen

 

Víte, že...

Svítání oslavilo druhou dospělost? Ano, je to tak, 3. prosince 2019 to bylo celých 21 let, kdy skupina odhodlaných lidí založila organizaci s názvem Občanské sdružení Svítání.  Po celou svou historii se Svítání věnovalo hiporehabilitaci.

Ze zakládajících členů už není ve Svítání nikdo. Hned vzápětí po založení k sobě Svítání přitáhlo další lidi. Některé na různě dlouhou dobu několika let a některé na celou dobu své existence. Těm všem Svítání vděčí za svoji dlouhou historii, díky jejich nadšení pro hiporehabilitaci, jejich pracovnímu nasazení, péči o klienty, zodpovědnosti k přípravě a vedení hiporehabilitačních koní jsme mohli hiporehabilitaci tak dlouho poskytovat.

Dovolte mi je všechny vyjmenovat. Fyzioterapeuti Jana, Dáša, Věra, Marek, Radka, Hanka, Monika a Šárka. Trenérky koní Iva, Mirka, Radka a Monika, asistentky hiporehabilitace Dáša a Iva. Administrativa a fundraising byla práce Ivy a Heleny.

Vedle toho s námi byla dlouhá řada skvělých dobrovolníků pomáhajících nejen při hiporehabilitaci, ale i při provozním zajištění naší práce. A hlavně naši životní partneři, ozbrojeni trpělivostí, nadáni pochopením a prokazující podporu za každých okolností.

Velkými parťáky v týmu Svítání jsou koně - kamarádi, pracanti, trpěliví vychovatelé a laskavé bytosti, aktéři vtipných historek, tvůrci veselé a méně veselé historie. Kolik jich bylo? Dopočítali jsme se 12 koní. Milí čtyřnozí kamarádi, i vy v koňském nebi, děkujeme Bez vás by to vůbec nešlo!

Další poděkování náleží našim podporovatelům, Krajskému úřadu, Magistrátů města Liberec, Magistrátu města Jablonec nad Nisou, nadacím a nadačním fondům a dárcům z řady firem. Děkujeme za důvěru a dlouholetou finanční podporu, bez které by naše činnost nebyla možná.

Je to dlouhý a dobrodružný příběh. Zažili jsme mnohé zvraty, stěhování, odchod koní, výměny koní, kteří už hiporehabilitaci nemohli nebo nechtěli dělat (věřte, i kůň může vyhořet). Zažili jsme spoustu krásných osobních okamžiků, legrace, zlobení a malá i velká vítězství našich klientů. Známe desítky a stovky dětí, které u nás terapii absolvovaly. Z mnohých už jsou dospěláci, stejně jako je dospělé Svítání.

A jako každý příběh, má i ten náš svůj konec. I když to nebylo lehké rozhodnutí, v posledních týdnech tohoto roku padlo. Po dlouhých letech náročné práce lidí i koní končí ve Svítání provoz hiporehabilitace.

Naše koně jsou již v péči nových majitelů, provozní zázemí v areálu Ekofarma Tanvald jsme opustili. Nadále poskytujeme konzultace a poradenství v hiporehabilitaci, provoznu střediska a výběru, přípravy a zapojení koní v hiporehabilitaci.

Místo dlouhých slov o naší historii nabízíme obrazovou dokumentaci, fotky na naší Fb stránce @SvítáníHiporehabilitace a ještě tady.
A pokud se ptáte, kam dál mohou klienti na hiporehabilitaci, podívejte se na seznam středisek, které eviduje zastřešující organizace hiporehabilitace u nás Česká hiporehabilitační společnost. I ona nabízejí intenzivní hipoterapie, kam se můžete vydat.

Za tým Svítání Helena Kuličová

Provoz všech našich služeb hiporehabilitace, her s koňmi, volnočasových aktivit a programů se zapojením koní byl ukončen.