Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Den s koňmi
Termíny 2019 nejsou vyhlášeny

Oblíbené jednodenní programy pro děti od 6 let. Dny s koňmi vyhlašujeme vždy během školního roku na dny krátkého volna, kdy rodiče řeší, jaký program dětem zajistí. A to zvláště v případě, kdy si navíc sami nemohou vzít volno.  Program je vhodný pro všechny děti, které mají rády koně, a to i pro děti, které zatím neměly příležitost se s koňmi blíže seznámit. Rádi uvítáme nové zájemce.

Celodenní program od 9:00 do 16:00 hodin dětem nabízí vyžití venku v přírodě při netradičních aktivitách v prostředí jízdárny a ve společnosti dalších dětí. Program je zaměřený na posílení kamarádství, vzájemnou komunikaci, týmovou spolupráci a dobrý vztah ke koním. Přizpůsobujeme ho vždy věkové kategorii a složení dětské skupiny.

Základními body programu jsou aktivity u koní. Děti se seznamují s koněm, jeho potřebami, péčí o ně. Co má kůň rád a co naopak ne, co nikdy u koně nelze dělat. Součástí programu jsou základy přípravy koně pro ježdění, především čištění, základy komunikace s koněm, děti se na koních i svezou. Aktivity s koňmi probíhají v bezpečném prostředí areálu a jízdárny pod vedením zkušených lektorek Svítání, z.s. Do her s dětmi zapojujeme především naše dva malé poníky.

Program probíhá venku za každého počasí. K dispozici je krytá jízdárna, zastřešená terasa s posezením, zázemí s vytápěnou místností. Děti je potřeba vybavit a obléct podle počasí pro celodenní pobyt v přírodě, nutná je pevná pohodlná obuv a nesmekavý oděv pro jízdu na koni.

Stravu nezajišťujeme, děti si přinesou vlastní jídlo na celý den podle svých stravovacích návyků a preferencí. Vše jim ohřejeme a dáme dle potřeby. Zajišťujeme pitný režim a ovocné nebo zeleninové svačinky v biokvalitě z ekologické produkce.

Cena programu: 700 Kč
Celkovou částku je možné uhradit v hotovosti na jízdárně nebo převodem na náš účet 2700283362/2010 FIO Banka Liberec, VS – 7777

Místo konání: stáj a jízdárna Ekofarma Tanvald, Polní 644. Sraz dětí vždy v 8:45 v areálu na terase před kanceláří Svítání, z.s. Konec programu v 16:00 tamtéž.