Svítání, z.s.

Hipoterapie

Co je to hipoterapie a jak probíhá?

Hipoterapie je rehabilitační metoda a disciplína hiporehabilitace, která se zaměřuje na terapii pohybových poruch. Speciálně vyškolený terapeut (fyzioterapeut nebo ergoterapeut) využívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu k ovlivnění neuromuskulární funkce klienta. Hřbet koně v kroku se pohybuje nahoru a dolu, doprava a doleva, dopředu a dozadu. Tyto pohyby plus rotace se přenášejí přes pánev sedícího klienta na jeho trup a vyvolávají tak pohybový vzor pánve a trupu jako při lidské chůzi. Tento prvek hipoterapie je jedinečný a nenahraditelný jinou rehabilitační metodou, protože rozbíjí bludný kruh pohybového vzoru u osob, které mají postižené dolní končetiny - kvalitní chůzový vzor neexistuje bez kvalitního pohybového vzoru pánve a trupu, a tento vzor není možné nacvičit bez správného chůzového stereotypu dolních končetin. Pokud klient sedí na koni, jeho nefunkční dolní končetiny jsou vyřazeny a trup s pánví se pohybuje v souladu s pohybem koňského hřbetu, čímž následně po sesednutí může ovlivnit pohybový vzor dolních končetin. Z toho také vyplývá, že pohybový vzor koně musí být naprosto bez chyby, protože jinak můžeme stav našeho klienta zhoršit. Pohyb koňského hřbetu, tělesná teplota a výška koně, a pohyb v otevřeném prostoru dále pozitivně ovlivňuje držení těla, posturální a obranné reakce, vestibulární systém a smyslové orgány, svalové napětí, cílení a plánování pohybů, rozsahy pohybů končetin, vzor dýchání a činnost vnitřních orgánů, vytrvalost, atd.

Jednotka hipoterapie trvá v průměru 15 až 20 minut na koni a 10 minut je věnováno nasedání, sesedání, hlazení a odměně koně. Aby terapie byla účinná, doporučujeme absolvovat minimálně 3 měsíce nepřerušeně ve frekvenci 1-3 týdně. Velmi účinné jsou intenzivní týdny, kdy klient jezdí 1-2 denně po dobu 5 dní za sebou. Hipoterapie se vždy řídí aktuálním zdravotním stavem klienta a rehabilitačním cílem. Kůň pro klienta je vždy speciálně vybrán na základě pohybového vzoru jeho hřbetu, výšky a šířky hřbetu, a jeho charakteru.

Proč hipoterapie? I u malých dětí?

Hipoterapie má mnoho dalších výhod a je v mnoha směrech nenahraditelná. Například tím, že je to venkovní rehabilitační aktivita mimo nemocniční prostředí, kde klient může navázat kontakt se živým zvířetem. To je pro mnohé osoby se zdravotním postižením zcela nový zážitek a mnozí z nich, zejména děti, si neuvědomují, že podstupují rehabilitaci. Hipoterapie je celostní terapií ovlivňující duši a fyzické tělo klienta.

Během jednotky hipoterapie, kůň je veden vodičem převážně v kroku (výjimečně se používá klus) a klient je polohován a jištěn z obou stran terapeutem a asistentem - klient je tedy z hlediska ovládání koně pasivní. Pohyb koňského hřbetu ovlivňuje pohybové schopnosti klienta i v jiných polohách kromě sedu, proto malé děti neschopné samostatného sedu jsou pokládány na bříško, nebo na záda, sedí v protisměru s oporou o lokty nebo o natažené horní končetiny. Tyto polohy jsou cíleně vybírány terapeutem na základě jeho hlubokých znalostí vývojové kineziologie s cílem stimulovat pohybové dovednosti ve správné časové posloupnosti.

Hipoterapie je nejúčinnější v rámci uceleného přístupu léčebné rehabilitace a je indikována pro děti a dospělé ve věku již od 3 měsíců. Horní hranice neexistuje, spíš je zde limit stanovený maximální váhou klienta (z důvodu bezpečné manipulace s klientem a welfare koně) a kontraindikacemi přicházejícími s vyšším věkem (např. osteoporóza). Pro hipoterapii může být doporučen kdokoli s pohybovou poruchou na základě písemného doporučení lékaře po vyloučení možných kontraindikací.

Více o hipoterapii si můžete přečíst zde nebo na stránkách odborné České hiporehabilitační společnosti zde.

Autor: Věra Lantelme, srpen 2008

Hipoterapie ve Svítání

Hipoterapie (fyzioterapeutická metoda),  zdravotní a preventivní lekce pro děti ve formě pravidelné ambulantní docházky, kdy děti docházejí 1 nebo 2 krát až 3 krát týdně po dobu minimálně 3 měsíců v domluvených termínech.
Hipoterapie je vhodná nejen jako rehabilitace zdravotních obtíží dítěte, ale i jako prevence a podpora správného psychomotorického vývoje malých dětí. Našimi klienty  jsou zejména děti s centrální koordinační poruchou, dětskou mozkovou obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, zrakovými a sluchovými vadami, autismem, hyperaktivitou, ortopedickými problémy a po úrazech.
Hipoterapie je vhodná již pro velmi malé děti. Čím dříve se dítě na koně dostane, tím je větší šance k pozitivnímu ovlivnění jeho pohybových schopností jako je otáčení, plazení, lezení, sed, stoj a chůze. Zlepšuje se také koordinace, rovnováha, prostorová orientace. Kůň tak maximálně aktivuje schopnosti dětí a motivuje je k dalším pokrokům.

Hipoterapie probíhá po dobu pěti dní 1 krát nebo 2 krát denně (pondělí - pátek). Během intenzivní hipoterapie systematicky pracujeme na dosažení terapeutického cíle a maximálním využití pohybového potenciálu každého dítěte. Centrální nervová soustava dítěte je denně pozitivně ovlivňována a  vytvářejí se kvalitní pohybové vzory. Viditelné a zaznamenané pokroky dětí na konci intenzivního týdne. Intenzivní týdenní hipoterapie je vhodná pro děti od 6 měsíců.
Intenzivní týdenní hipoterapii nabízíme již řadu let a tak máme praxí ověřeno, že často dosáhneme z rehabilitačních cílů více během tohoto týdne, než za 3 měsíce ambulantní docházky. Navíc dosažený efekt přetrvává dlouhodobě i po skončení intenzivního týdne. To potvrzují jednak provedené výzkumy, pozitivní reakce rodičů našich malých klientů a naše dokumentace.

Terapie probíhá pravidelně po celý týden v předem domluvených časovkách.