Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Intenzivní týdenní hipoterapie

Hipoterapii provozujeme od roku 1999. Je to velmi účinná rehabilitační metoda využívající pohyb koňského hřbetu k terapiím pohybových poruch. Dva intenzivní týdny Svítání poprvé zorganizovalo v létě 2009, od té doby jejich počet vzrostl na 9 za rok a tak víme, že kolikrát dosáhneme z rehabilitačních cílů více během tohoto týdne, než za 3 měsíce ambulantní docházky. Navíc dosažený efekt přetrvává dlouhodobě i po skončení intenzivního týdne. To potvrzují jednak provedené výzkumy, pozitivní reakce rodičů našich malých klientů a naše dokumentace.

Účinky intenzivního týdne:

  • Fyzioterapeut systematicky pracuje na terapeutickém cíli a během týdne maximálně využije pohybový potenciál každého dítěte
  • Centrální nervová soustava dítěte je denně pozitivně ovlivňována a vytvářejí se kvalitní pohybové vzory
  • Viditelné a zaznamenané pokroky dětí na konci intenzivního týdne
  • Vhodný pro děti od věku 6 měsíců

Intenzita hipoterapie:

  • 1-2krát denně
  • 5 dní
  • 7 týdnů v roce
  • NOVINKA Termín intenzivní hipoterapie si můžete domluvit také individuálně v termínu podle vašich časových a našich kapacitních možností.

Cena: hipoterapie jednou až dvakrát denně cca 20 minut/jednotka – 250,- Kč

Termíny 2019: 8. - 12. dubna; 13. - 17. května; 24. - 28. června; 8. - 12. července; 5. - 9. srpna; 26. - 30. srpna; 9. - 13 září.
Pokud bude nějaký termín již plný a máte o něj zájem, můžete se nahlásit jako náhradníci.

Přihlášky pro rok 2019 budou zveřejněny v únoru 2019.

Hipoterapie je vedena zkušenými fyzioterapeutkami a bude probíhat v jízdárně Ekofarma Tanvald, Polní 644 v obvyklé délce terapeutické jednotky tj. cca 10-15 minut (záleží na aktuálním zdravotním stavu klienta a terapeutickém cíli). Terapie se provádí od pondělí do pátku. Rozpis dáváme na vědomí cca týden před zahájením týdne.

Pokud ještě nejste naším klientem, pro účast potřebujete odevzdat vyplněné a podepsané tyto formuláře Svítání: závaznou přihlášku k hiporehabilitaci a písemný souhlas lékaře – na vyžádání zašleme emailem (svitani@svitani-hiporehabilitace.cz).

Platební podmínky: Cena za jednu terapii je 300,-Kč. Místo bude zarezervováno po uhrazení celkové částky pouze převodem na náš účet na základě vystavené faktury a to nejdéle měsíc před konáním každého týdne.

Storno poplatky: 10 dní a méně před zahájením turnusu – 50%; 5 dní a méně před zahájením turnusu – 100%. V případě, že za Vaše dítě nastoupí náhradník, platba se vrací.

Ubytování neposkytujeme,
Zde se nachází Ekofarma Tanvald, Jezdecká stáj: Polní 644, Tanvald, mapa

PŘIHLÁŠKA na termíny 2019 bude zveřejněna v únoru 2019