Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Hry s koňmi

Chtějí vaše děti trávit čas u koní? Hledáte bezpečný, profesionálně vedený kroužek se speciálně připravenými koňmi? Nebo hledáte zajímavý program pro dny školního volna během roku? Svítání nabízí skupinové aktivity s koňmi pro děti od 3 do 14 let. Náplň: péče o koně, základy ježdění, hry, celoroční pobyt venku.

Děti se mohou zapojit do skupinového kroužku (od 3 do 10 dětí) nebo u koní strávit samostatnou lekci pro jednotlivce. Kromě pravidelného kroužku mají děti u nás možnost zažít zábavu a poučení při jednorázových jedno či vícedenních programů her s koňmi, vyhlašovaných v termínech školního volna.

Kromě pravidelných setkání ve skupině dětí v úterý a pátek odpoledne pořádáme v období prázdnin a školního volna Dny u koní - jednodenní akce pro děti a Prázdninové Hry s koňmi. Vyhlašované termíny jsou uvedeny na našich stránkách a na facebooku @SvitaniHiporehabilitace. Pro zájemce o zasílání informací o akcích zasíláme zprávu emailem. Pro registraci emailové adresy použijte formulář v dolní části úvodní stránky webu.

Individuální lekce Hry s koňmi

Setkání dítě - kůň pro jednotlivce. Tyto lekce jsou vhodné pro děti, které již nepotřebují koně jako terapeuta po stránce motorického rozvoje, ale stále s ním chtějí být v kontaktu nebo pro děti, které  mají problémy se zapojením do kolektivu, poruchy chování, problémy s učením nebo jiné obtíže psychického rázu. Dítěti se věnuje zkušená lektorka a trenérka koní a vede ho lekcí tak, aby se dítě rozvíjelo v oblasti dovedností komunikace s koněm, přípravy koně pro ježdění a jezdeckých dovedností. 

Provozní doba Hry s koňmi pro jednotlivce

Individuální lekce lze domluvit během provozní doby Svítání, z.s. denně od 9:00 do 16:00. Zvolit si můžete individuální lekci v délce 30 minut nebo 60 minut.

Cena individuálních lekcí Hry s koňmi a platební podmínky

Individuální lekce Hry s koňmi - 30 min - 250,-Kč a 60 min - 350,-Kč

  • Platba lekcí na 1 měsíc předem v hotovosti na jízdárně nebo převodem na účet na základě emailové výzvy

Přihláška pro individuální lekce Hry s koňmi

Zájmový kroužek Hry s koňmi

Pravidelná dvouhodinová setkání skupiny dětí, velikost jedné skupiny je do 10 dětí. Kroužek je určený pro děti starší 3 let bez doprovodu rodičů. Setkání jsou v pravidelném čase od 14:00 do 16:00 hodin ve středu a v pátek.

Cena zájmového kroužku a platební podmínky
  • Paušální platba září  - leden/únor-červen - 4.500,- Kč
  • Zvýhodněná paušální platba pro sourozence -2 sourozenci v rámci jednoho kroužku 8.250,- Kč
  • Jednorázová účast na kroužku - 450,-Kč/lekce za dítě, bez ohledu na počet sourozenců.
Způsob úhrady zájmových aktivit s koňmi

Zájmový kroužek Hry s koňmi - paušální platba před zahájením účasti na jedno školní pololetí, platba převodem na účet na základě emailové výzvy. Jednorázová účast - platba v hotovosti na místě.

Přihláška do kroužku Hry s koňmi