Svítání, z.s.

Intenzivní týdenní hipoterapie

Intenzivní hipoterapie po dobu pěti až sedmi dnů.

Zkušenosti naše i odborníků z oboru hipo a fyzio terapie ukázaly, že efektivní je již pětidenní intenzivní hipoterapie.  Zkrácení intenzivních terapeutických týdnů z původních sedmi na pět vyplývá z terapeutického hodnocení intenzivky, kdy při frekvenci dvou jízd denně je pátý den dosahováno účinku intenzivky na tělo dítěte a další prodlužování terapií má pro dosažení terapeutického cíle výrazně nižší efektivitu.

Účinky intenzivního týdne:

  • Systematická práce na dosažení terapeutického cíle, maximální využití pohybového potenciálu každého dítěte díky dennímu systematickému působení hipoterapie.
  • Centrální nervová soustava dítěte je denně pozitivně ovlivňována a vytvářejí se kvalitní pohybové vzory
  • Viditelné a zaznamenané pokroky dětí na konci intenzivního týdne
  • Vhodné pro děti od věku 6 měsíců

Intenzita hipoterapie:

  • 1-2krát denně
  • 5 dní

Hipoterapie probíhá v obvyklé délce terapeutické jednotky tj. cca 10-15 minut (záleží na aktuálním zdravotním stavu klienta a terapeutickém cíli). .