Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Intenzivní týdenní hipoterapie

Termíny intenzivní hipoterapie 2019:

8. - 12. dubna
13. - 17. května
24. - 28. června
8. - 12. července
5. - 9. srpna
26. - 30. srpna
9. - 13 září.

On-line přihlášku naleznete zde.

NOVINKA!   Termín intenzivní hipoterapie si můžete domluvit také individuálně v termínu podle vašich časových a našich kapacitních možností. Stačí napsat email (svitani@svitani-hiporehabilitace.cz) nebo se s námi domluvit telefonicky na tel. čísle 735 221 859.

Pokud ještě nejste naším klientem, pro účast potřebujete odevzdat vyplněné a podepsané tyto formuláře Svítání: závaznou přihlášku k hiporehabilitaci a písemný souhlas lékaře – na vyžádání zašleme emailem (svitani@svitani-hiporehabilitace.cz).

Intenzivní hipoterapie probíhají vždy od pondělí do pátku. Vycházíme z kvalifikovaných hodnocení spolupracovníků a kolegů z oboru fyzioterapie a hiporehabilitace.

Zkrácení intenzivních terapeutických týdnů z původních sedmi na pět vyplývá z terapeutického hodnocení intenzivky, kdy při frekvenci dvou jízd denně je pátý den dosahováno účinku intenzivky na tělo dítěte a další prodlužování terapií má pro dosažení terapeutického cíle výrazně nižší efektivitu.
Věříme, že zkrácení intenzivky o víkendové dny Vám, kteří za námi dojíždíte z jiných koutů republiky umožní užít si intenzivní hipoterapii částečně jako letní dovolenou a vyrazit do zajímavých míst našeho kraje.

Účinky intenzivního týdne:

  • Systematická práce na dosažení terapeutického cíle, maximální využití pohybového potenciálu každého dítěte díky dennímu systematickému působení hipoterapie.
  • Centrální nervová soustava dítěte je denně pozitivně ovlivňována a vytvářejí se kvalitní pohybové vzory
  • Viditelné a zaznamenané pokroky dětí na konci intenzivního týdne
  • Vhodné pro děti od věku 6 měsíců

Intenzita hipoterapie:

  • 1-2krát denně
  • 5 dní
  • 7 týdnů v roce
  • NOVINKA Termín intenzivní hipoterapie si můžete domluvit také individuálně v termínu podle vašich časových a našich kapacitních možností.

Cena: hipoterapie jednou až dvakrát denně cca 20 minut/jednotka – 280,- Kč

Hipoterapie probíhá v jízdárně Ekofarma Tanvald, Polní 644 v obvyklé délce terapeutické jednotky tj. cca 10-15 minut (záleží na aktuálním zdravotním stavu klienta a terapeutickém cíli). Terapie se provádí od pondělí do pátku. Rozpis dáváme na vědomí cca 1-2 týdny před zahájením intenzivní hipoterapie v daném termínu.

Platební podmínky: Cena za jednu terapii je 280,-Kč. Místo bude zarezervováno po uhrazení celkové částky pouze převodem na náš účet na základě vystavené faktury a to nejdéle měsíc před konáním každého týdne.

Storno poplatky: 10 dní a méně před zahájením turnusu – 50%; 5 dní a méně před zahájením turnusu – 100%. V případě, že za Vaše dítě nastoupí náhradník, platba se vrací.

Ubytování neposkytujeme,
Zde se nachází Ekofarma Tanvald, Jezdecká stáj: Polní 644, Tanvald, mapa

 

Přihlášky na intenzivní týdenní hipoterapie 2019