Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Hiporehabilitační středisko Svítání, z.s.

Svítání, z.s. poskytuje hiporehabilitační služby v Libereckém kraji pro děti se zdravotním znevýhodněním již od roku 1999. Svítání svými službami odpovídá vysokým nárokům na kvalitní středisko hiporehabilitace. Členové týmu jsou zkušené trenérky koní, fyzioterapeutky a ergoterapeutky s odbornou kvalifikací v hiporehabilitaci, vyškolení asistenti a administrativní pracovníci s dlouholetou praxí v neziskovém sektoru a v řízení organizací. Součástí našeho týmu jsou také koně - speciálně vybraní, trénovaní a pracující pouze v hiporehabilitaci.  Tento tým a bezbariérové prostředí zaručují nejvyšší bezpečnost a správné provádění hiporehabilitace.

Co je hiporehabilitace?

Hiporehabilitace je pojem, který zahrnuje veškeré možné aktivity a terapie s pomocí koní. Ve Svítání nabízíme hipoterapii a aktivity s využitím koní. Pro tyto disciplíny klient je klient přijat do programu vždy na základě písemné přihlášky. Pro zařazení do programu je nezbytné vyjádření lékaře - pediatra nebo pokud je dítě sledováno specialistou, pak jeho vyjádření (neurologa, ortopeda apod.). Toto vyjádření je součástí písemné přihlášky.  Při zahájení docházky absolvuje klient úvodní konzultaci s fyzioterapeutkou z našeho týmu.

Jak přihlásit dítě? Co je třeba udělat, abyste se stali klienty?

V případě zájmu o ambulantní hipoterapii, intenzivní týdenní hipoterapii  nebo zájmový kroužek "Hry s koňmi" použijte přihlašovací formulářekontaktní formulář nebo nám napište na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz. Spojíme se s Vámi, předáme dokumenty k vyplnění a vyřídíme vše potřebné, domluvíme s Vámi přesný termín docházky, tzv. časovku.

Pravidla poskytování služeb hiporehabilitace Svítání, z.s.

Pokud již máte určenou časovku a potřebujete se omluvit, změnit čas, posílejte SMS na 739 428 328 (Monika Záveská). Plánované přerušení docházky z důvodu odjezdu do lázní, dovolené, lékařského zákroku atd. nám pište na email. Děkujeme.

Ceník hipoterapie platný od 1. 9. 2017

Hipoterapie - ambulantní jednotka
Ambulantní docházka na hipoterapii po dobu 2 a více měsíců 1 nebo 2 x týdně
250.00 Kč
Hipoterapie - jednotka intenzivní týdenní hipoterapie
Hipoterapie po dobu 7 na sebe navazujících dní 1 nebo 2 x denně. Intenzivní týdenní hipoterapie se konají v předem vyhlašovaných a pevně stanovených termínech
300.00 Kč
Hipoterapie - víkendová ambulantní jednotka
Ambulantní docházka v sobotu/neděli, možnost docházky pouze v rámci víkendů v termínech intenzivní týdenní terapie
300.00 Kč

Ceník Her s koňmi platný od 1. 9. 2017

Hry s koňmi - individuální lekce 30 minut
Individuální lekce pro jedno dítě po dobu 30 minut. Ježdění, hry a základy péče o koně s lektorkou
250.00 Kč
Hry s koňmi - individuální lekce 60 minut
Individuální lekce pro jedno dítě po dobu 60 minut. Ježdění, hry a základy péče o koně s lektorkou
350.00 Kč
Kroužek Hry s koňmi - jednotková cena 1 dítě
Pravidelné skupinové aktivity pro děti starší 3 let, bez doprovodu rodičů. Setkání skupiny 1 x týdně, 120 minut. Paušální platba na celé pololetí školního roku (září-leden; únor-červen)
4 500.00 Kč
Kroužek Hry s koňmi - sourozenecká cena 2 děti
Pravidelné skupinové aktivity pro děti starší 3 let, bez doprovodu rodičů. Setkání skupiny 1 x týdně, 120 minut. Cena platná při účasti sourozenců v jedné skupině. Paušální platba na celé pololetí školního roku (září-leden; únor-červen)
8 250.00 Kč
Kroužek Hry s koňmi - jednorázová účast
Jednorázová účast dítěte, zapojení do skupinové aktivity pro děti starší 3 let, bez doprovodu rodičů. 120 minut
450.00 Kč
Den s koňmi
Jednorázové akce v nepravidelných předem vyhlašovaných termínech. Celodenní program v jízdárně, hry s koňmi, základní znalosti o koních a z prostředí jízdárny, pobyt v přírodě, doprovodné aktivity. Program vhodný pro děti schopné samostatného pobytu v prostředí jízdárny bez doprovodu rodičů
700.00 Kč
Prázdniny s koňmi - příměstský pětidenní tábor
Letní příměstský tábor v přírodě pod Tanvaldským Špičákem. Děti se pod dohledem zkušených lektorek, trenérek koní Svítání, z.s. naučí základy ježdění na koni, jak se s koněm domluvit, jak o něj pečovat, seznámí se s chodem stájí a areálu farmy. V doprovodném programu se vypraví do přírody za zážitky i poznáním. Vhodný i pro děti, které zatím neměly příležitost se s koňmi blíže seznámit.
2 150.00 Kč