Svítání, z.s.

Svítání, z.s.

Svítání, z.s. se od roku 1999 věnovalo hiporehabilitaci. Hiporehabilitace je soubor aktivit, při kterých se setkává dítě a kůň. Hlavní službou Svítání byla hipoterapie, metoda fyzioterapie, která využívá specifického pohybu koňského hřbetu v kroku. Je to velmi příjemná, nenásilná metoda, dětmi velmi dobře a pozitivně přijímaná, vnímaná spíše jako hra. Naplno jsme zajišťovali hiporehabilitační služby v Libereckém kraji pro děti se zdravotním znevýhodněním. Velmi často jsme byli přítomni prvním krůčkům, pokusu o samostatný sed anebo zvednutí hlavičky dítěte. Radost dětí i rodičů z dokázaného pokroku je pro nás i nyní velkou radostí a odměnou.

Nastavili jsme parametry naší práce tak, aby veškeré naše služby odpovídaly vysokým nárokům na kvalitní středisko hiporehabilitace. Členové týmu byly zkušené trenérky koní, fyzioterapeutky a ergoterapeutky s odbornou kvalifikací v hiporehabilitaci, vyškolení asistenti a administrativní pracovníci s dlouholetou praxí v neziskovém sektoru a v řízení organizací. Součástí našeho týmu byly také koně - speciálně vybraní, trénovaní a pracující pouze v hiporehabilitaci.

Tento tým a bezbariérové prostředí zaručoval nejvyšší bezpečnost a správné provádění hiporehabilitace.

Ukončení provozu a služeb hiporehabilitace v lednu 2020

Hiporehabilitace je skvělá a náročná práce. Máme radost, že jsme ji po dlouhých 21 let mohli dělat, svojí prací jsme prospěli mnoha dětem a rodinám. Na konci roku 2019 jsme s pocitem dobře vykonané práce udělali důležité rozhodnutí ukončit pravidelný provoz hiporehabilitačních služeb v plném rozsahu ke dni 31. ledna 2020.

Co dál?

Máme mnoho zkušeností a dar bezprostřední komunikace :-) Už bez koní, ale vyzbrojeni mnoha osobními prožitky, kroky správnou cestou, vyšlapaných cest i slepých uliček se rádi o tyto zkušenosti podělíme.

Poskytujeme konzultace:

  • hiporehabilitace, resp. výběru a přípravy hiporehailitačních koní a prací s nimi během práce v hiporehabilitaci
  • provozní zajištění hiporehabilitačního střediska
  • řízení neziskové organizace
  • fundraising

Konzultace lze domluvit e-mailem.