Svítání, z.s.

Pravidelná ambulantní hipoterapie

Pravidelná ambulatní hipoterapie probíhá v delším časovém období s pravidelnou docházkou nepřerušeně ve frekvenci 1-3 týdně. Jednotka hipoterapie trvá v průměru 15 až 20 minut na koni, délka terapie vždy závisí na aktuálním zdravotním stavu klienta. Aby terapie byla účinná, doporučujeme absolvovat minimálně 3 měsíce . Lekce se vždy přizpůsobuje aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a rehabilitačnímu cíli. Kůň pro klienta je vždy speciálně vybrán na základě pohybového vzoru jeho hřbetu, výšky a šířky hřbetu, a jeho charakteru.