Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Pravidelná ambulantní hipoterapie

Pravidelná ambulatní hipoterapie probíhá v delším časovém období s pravidelnou docházkou nepřerušeně ve frekvenci 1-3 týdně. Jednotka hipoterapie trvá v průměru 15 až 20 minut na koni, délka terapie vždy závisí na aktuálním zdravotním stavu klienta. Několik minut je věnováno nasedání, sesedání, hlazení a odměně koně. Aby terapie byla účinná, doporučujeme absolvovat minimálně 3 měsíce . Lekce se vždy přizpůsobuje aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a rehabilitačnímu cíli. Kůň pro klienta je vždy speciálně vybrán na základě pohybového vzoru jeho hřbetu, výšky a šířky hřbetu, a jeho charakteru.

Zahájit docházku lze kdykoli v průběhu roku.

Poskytujeme celoroční služby a to i v zimě! Pro případ nepříznivého počasí máme k dispozici krytou halu s pískovou jízdárnou. Významným bonusem hipoterapie u nás je skutečnost, že okolí Tanvaldského Špičáku je dlouhodobě vedeno jako jedna z lokalit s nejčistším ovzduším v Česku.

Jak přihlásit dítě? Co je třeba udělat, abyste se stali našimi klienty?

V případě zájmu použijte přihlašovací formulářkontaktní formulář nebo nám napište na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz. Spojíme se s Vámi, předáme dokumenty k vyplnění a vyřídíme vše potřebné, domluvíme s Vámi přesný termín docházky, tzv. časovku.

On-line přihlášku naleznete zde.

Pokud ještě nejste naším klientem, pro účast potřebujete odevzdat vyplněné a podepsané tyto formuláře Svítání: závaznou přihlášku k hiporehabilitaci a písemný souhlas lékaře – na vyžádání zašleme emailem (svitani@svitani-hiporehabilitace.cz).

Platební podmínky: Cena za jednu terapii je 280,-Kč. Platba 10 terapií předem na základě výzvy.

Pravidla poskytování služeb hiporehabilitace Svítání, z.s.

Prosíme, pečlivě si přečtěte zásady bezpečnosti a pravidla poskytování služeb Svítání z.s.

Pokud již máte určenou časovku a potřebujete se omluvit, změnit čas, posílejte SMS na 739 428 328 (Monika Záveská). Plánované přerušení docházky z důvodu odjezdu do lázní, dovolené, lékařského zákroku atd. nám pište na email. Děkujeme.

Zde se nachází Ekofarma Tanvald, Jezdecká stáj: Polní 644, Tanvald, mapa