Svítání, z.s.

Pravidla bezpečnosti a provozu hiporehabilitace Svítání, z.s.

Klienti hiporehabilitace musí dodržovat Pravidla bezpečnosti provozu a služeb hiporehabilitace Svítání, z.s.  Prosíme, pečlivě si je prostudujte. Podáním přihlášky souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se k jejich dodržování.