Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Děkujeme za Váš zájem o hiporehabilitaci Svítání, z.s.

Zde najdete formuláře pro přihlášení na jednotlivé služby a aktivity z naší nabídky.

PŘIHLÁŠKY HIPOREHABILITACE

Na základě přihlášky se s Vámi spojíme, domluvíme vše potřebné a upřesníme s Vámi termín pravidelné docházky, tzv. časovku. Novým zájemcům o naše služby na základě přihlášky pošleme dotazník pro nové klienty.

Klienti hiporehabilitace musí dodržovat pravidla bezpečnosti provozu a služeb hiporehabilitace Svítání, z.s.  Prosíme, pečlivě si je prostudujte. Podáním přihlášky souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se k jejich dodržování.

Přihláška pro ambulantní hipoterapii a aktivity s koňmi - pravidelné lekce hiporehabilitace jednou nebo dvakrát týdně v termínech dle domluvy, možné zahájit docházku kdykoli během roku.

Přihláška do kroužku Hry s koňmi - pravidený kroužek středa odpoledne a pátek dopoledne a odpoledne.

Přihláška pro Intenzivní týdenní hipoterapie 2018 - termíny 2018, hipoterapie s denní docházkou klienta po dobu 7 dní (pondělí - neděle) ve vyhlašovaných termínech.

Přihláška pro příměstské letní tábory Prázdniny s koňmi 2018 - tři pětidenní prázdninové turnusy s denní docházkou (pondělí - pátek).

PŘIHLÁŠKY PRAKTICKÉ VÝUKY

Ze široké nabídky praxí v hipoterapii a praxí v přípravě koní si vyberte podle termínu nebo vyberte přihlášku netermínovanou a uveďte požadovaný termín a rozsah dní praxe. Na základě přihlášky se s Vámi spojíme.

Přihláška praxe Intenzivní praktická výuka hipoterapie termínovaná - sedmidenní intenzivní praxe hipoterapie ve vyhlašovaných termínech (14. - 20. 5., 25. 6. - 1. 7., 6. - 12. 8., 27. 8. - 2. 9., 10. - 16. 9. 2018)

Přihláška praxe Praktická výuka v hipoterapii netermínovaná - jedno a vícedenní praxe v termínech a rozsahu dle domluvy

Přihláška praxe Příprava a výcvik koní v hiporehabilitaci termínovaná -  pětidenní praxe ve vyhlašovaných termínech (21. - 25. 5., 28. 5. - 1. 6., 18. - 22. 6., 1. - 5. 10. 2018)

Přihláška praxe Příprava a výcvik koní v hiporehabilitaci  netermínovaná -  pětidenní praxe v termínech po domluvě během celého roku

Přihláška praxe Výcvik koní v hiporehabilitaci netermínovaná - jedno až třídenní praxe v termínech a rozsahu dle domluvy