Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Děkujeme za Váš zájem o hiporehabilitaci Svítání, z.s.

Zde najdete formuláře pro přihlášení na jednotlivé služby a aktivity z naší nabídky.

PŘIHLÁŠKY HIPOREHABILITACE

Na základě přihlášky se s Vámi spojíme, domluvíme vše potřebné a upřesníme s Vámi termín pravidelné docházky, tzv. časovku. Novým zájemcům o naše služby na základě přihlášky pošleme dotazník pro nové klienty.

Klienti hiporehabilitace musí dodržovat pravidla bezpečnosti provozu a služeb hiporehabilitace Svítání, z.s.  Prosíme, pečlivě si je prostudujte. Podáním přihlášky souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se k jejich dodržování.

Přihláška pro ambulantní hipoterapii a aktivity s koňmi - pravidelné lekce hiporehabilitace jednou nebo dvakrát týdně v termínech dle domluvy, možné zahájit docházku kdykoli během roku.

Přihláška na intenzivní týdenní hipoterapie - termínované týdenní hipoterapie v roce 2019. Zvolte si termín a frekvenci lekcí (1 nebo 2 x denně).

Přihláška do kroužku Hry s koňmi  2. pololetí školního roku 2018/2019 - pravidený kroužek od února do června 2019, středa odpoledne a pátek dopoledne a odpoledne.

Přihláška do kroužku Hry s koňmi - pravidený kroužek středa odpoledne a pátek dopoledne a odpoledne.

Přihláška na Prázdniny s koňmi 2019 - letní příměstské týdenní aktivity a koňmi, v jízdárně a v přírodě ve třech turnusech

 

PŘIHLÁŠKY PRAKTICKÉ VÝUKY

Ze široké nabídky praxí v hipoterapii a praxí v přípravě koní si vyberte podle termínu nebo vyberte přihlášku netermínovanou a uveďte požadovaný termín a rozsah dní praxe. Na základě přihlášky se s Vámi spojíme.

Přihláška praxe Praktická výuka v hipoterapii netermínovaná - jedno a vícedenní praxe v termínech a rozsahu dle domluvy

Přihláška praxe Příprava a výcvik koní v hiporehabilitaci termínovaná -  pětidenní praxe ve vyhlašovaných termínech vždy pondělí až pátek:
8. - 12. dubna; 13. - 17. května; 24. - 28. června; 8. - 12. července; 5. - 9. srpna; 26. - 30. srpna; 9. - 13 září 2019

Přihláška praxe Příprava a výcvik koní v hiporehabilitaci  netermínovaná -  pětidenní praxe v termínech po domluvě během celého roku

Přihláška praxe Výcvik koní v hiporehabilitaci netermínovaná - jedno až třídenní praxe v termínech a rozsahu dle domluvy