Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Příprava a zapojení koní do hiporehabilitace

Nabízíme dva typy praktické výuky k přípravě a výcviku koní v hiporehabilitaci. Vyberte si podle svých preferencí a časových možností.

Příprava a zapojení koní do hiporehabilitace - týdenní praxe

Během týdenní praxe (5 dní) praktikant získá zkušenost se zapojením a přípravou hiporehabilitačních koní do běžného hiporehabilitačního provozu. Tato akce je otevřena všem bez nároku na vzdělání či předchozí zkušenosti, pro všechny, kdo se chtějí o tomto specifickém oboru v tréninku a zapojení koní dozvědět. Podmínkou je minimální věk 18 let a pozitivní vztah ke koním. Ideální možnost pro majitele koní, kteří by se chtěli touto cestou vydat. Počet účastníků je limitován, což zajistí individuální přístup v rámci praxe a dostatek prostoru na dotazy, atd. 

Náplň: Praktikant bude v přímém kontaktu s hlavní instruktorkou jezdectví pro hiporehabilitaci. Dozví se jak vybrat správného koně, jak ho připravit a zapojit do týdenního rozvrhu pravidelné hiporehabilitace, jak s ním manipulovat během terapií, a mnoho dalšího. Praktikant obdrží také teoretické znalosti z oboru.

Průběh: Praxe probíhá od pondělí do pátku v průměru 8 hodin denně. Hlavní náplní praktické výuky aktivní zapojení praktikanta do běžného provozu hiporehabilitace. Součástí je i trénink koní .

Cíl: Absolvováním této intenzivní praxe si účastník může zažít práci s hiporehabilitačními koňmi, dozvědět se o specifikách jejich přípravy a zatížení.  Tato zkušenost mu může pomoci při rozhodování o své budoucí profesi a zaměstnání.

Lektorka: Radka Copová

Termíny:  21. - 25. 5., 28. 5. - 1. 6., 18. - 22. 6., 1. - 5. 10. 2018 nebo po domluvě během celého roku.

Jak se přihlásit: Vyplňte elektronickou přihlášku, na základě které se s Vámi spojíme a domluvíme termín praxe. Můžete nás také kontaktovat emailem na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz nebo telefonicky na č. 735 221 859

Přihláška praxe Příprava a zapojení koní do hiporehabilitace ve vyhlašovaných termínech

Přihláška praxe Příprava a zapojení koní do hiporehabilitace v termínu dle domluvy

Cena: 2.000 Kč. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestování, stravování a ubytování.

Platební podmínky: Po stanovení termínu praxe a potvrzení závazné přihlášky vám bude zaslána faktura. Po jejim uhrazení bude vaše místo potvrzeno. V případě neúčasti se poplatek nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vybavení: Pro praxi potřebujete pracovní oblečení (kalhoty) a pevné boty. Hiporehabilitace je venkovní aktivita prováděná za každého počasí.

Kontaktujte nás emailem na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz nebo telefonicky na tel. č. 735 221 859

Výcvik koní v hiporehabilitaci - jedno až třídenní praxe

Jedno až třídenní praxe je určená pro zájemce, který už s koňmi umí pracovat a chce se zaměřit na speciální výcvik koní v hiporehabilitaci. Podmínkou je minimální věk 18 let a zkušenost práce s koňmi. Můžete se přihlásit na libovolný počet dní. V termínu, ve kterém budete přihlášeni, garantujeme individuální přístup v rámci praxe a dostatek prostoru na dotazy, atd.

Průběh: Praxe probíhá v pracovních dnech pondělí - pátek v průměru 6 hodin denně. Praktikant bude pracovat s našimi koňmi. Praxe hipoterapie probíhá v jízdárně Ekofarma Tanvald, Polní 644.

Cíl: Absolvováním této praxe účastník získá zkušenost a vědomosti zaměřené na speciální výcvik hiporehabilitačních koní.

Odborný garant praxe: Radka Copová
Lektorky: Radka Copová, Monika Záveská

Cena: 1.000 Kč. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestování, stravování a ubytování.

Platební podmínky: Po stanovení termínu praxe a potvrzení závazné přihlášky vám bude zaslána faktura. Po jejim uhrazení bude vaše místo potvrzeno. V případě neúčasti se poplatek nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vybavení: Pro praxi potřebujete pracovní oblečení (kalhoty) a pevné boty. Hiporehabilitace je venkovní aktivita prováděná za každého počasí.

Kontaktujte nás emailem na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz nebo telefonicky na tel. č. 735 221 859