Svítání, z.s.

Návštěvní den u koní

Seznamovací setkání rodičů a dětí z mateřských a rodinných center s hiporehabilitací

Seznamovací návštěvní půldenní program, při kterém se děti seznámí s koníky, prostředím jízdárny, rodiče poznají možnosti využití koní v hiporehabilitaci, vlivu pohybu koňského hřbetu na rozvoj správných pohybových návyků dětí, správného držení těla a celkového příznivého vlivu koní a hiporehabilitace na psychomotorický rozvoj dítěte.

Děti i rodiče se seznámí se základní péči o koně a prožijí s nimi nevšední zážitky prostřednictvím zajímavých aktivit. Budete mít možnost poznat, co všechno umí kůň, co potřebuje, jak se s ním domluvit. Budete si moci hrát s koníky, zkusit si je vyčistit i krátce povodit. Děti se budou moci svézt na hiporehabilitačních koních, speciálně připravovaných pro práci s malými dětmi. Do her s malými dětmi zapojujeme pro tuto činnost trénované dva malé koníky shetlandské pony. Program je možné uzpůsobit časově, realizace v termínu na základě domluvy. Obsah je přizpůsobený věkové kategorii účastníků.

Návštěvní den u koní probíhá v bezpečném prostředí jízdárny. V programu jsou používaní výhradně koně Svítání, z.s., speciálně připravovaní pro hiporehabilitaci a volnočasové aktivity dětí. Program vedou lektorky Svítání s dlouholetou zkušeností. Svítání, z.s. zajišťuje kvalitní profesionální služby hiporehabilitace, preventivního ježdění a her s koňmi, bezpečné formy pohybu a aktivního využití volného času dětí v přírodě. Jsme držitelem statutu "Středisko doporučené hiporehabilitace" od České hiporehabilitační společnosti a koně mají specializační zkoušky. Organizace tak splňuje bezpečnostní a  odborné požadavky na provádění aktivit s koňmi pro děti.

Vhodné pro mateřská, rodinná centra, mateřské a základní školy, větší skupinky dětí atd.

  • Program zajišťuje hiporehabilitační středisko Svítání, z.s. v areálu jízdárny a stájí Ekofarma Tanvald, Polní 644.
  • Program nabízíme dopoledne od 9:00 – 12:00 hodin nebo odpoledne od 13:00 – 16:00 hodin v termínu dle domluvy.
  • Program probíhají v terénu, je tedy nutné vhodné oblečení a obuv dle aktuálního počasí.
  • Minimální počet účastníků: 5 dětí, každé v doprovodu dospělé osoby (rodiče, prarodiče), maximální počet 15 dětí + 15 dospělých.
  • Účastnický poplatek: 80 Kč 1 dítě + 1 dospělý (2 děti sourozenci + 1 dospělý 100 Kč, rodinný - 2 děti + 2 dospělí 150 Kč)

Návštěvní den u koní objednávejte emailem na adrese svitani@svitani-hiporehabilitace.cz nebo telefonicky na tel. č. 735 221 859