Svítání, z.s.

Školní Hry s koňmi

Výchovně vzdělávací a zážitkové programy mateřské školy a pro žáky základních škol 1. a 2. stupně

Jedno až dvouhodinový program zaměřený na seznámení dětí s koněm, jeho potřebami a prostředím stájí a jízdárny. Děti se seznámí se základní péči o koně a prožijí s nimi nevšední zážitky prostřednictvím zajímavých aktivit. Součástí je i krátké svezení na koni. Program zajišťuje hiporehabilitační středisko Svítání, z.s., vedou ho lektorky Svítání s dlouholetou zkušeností. Obsah programu je přizpůsobený věkové kategorii účastníků.

  • Program probíhá v areálu jízdárny Ekofarma Tanvald, Polní 644
  • Program nabízíme v dopoledních hodinách v termínu dle domluvy se školou, probíhá v rozsahu jedné až dvou hodin podle časových možností školy.
  • Programy probíhají v terénu, je tedy nutné vhodné oblečení a obuv dle aktuálního stavu počasí, probíhají za každého počasí. K dispozici je krytá jízdárna. V případě extrémně nepříznivého počasí je možná změna termínu.
  • Minimální počet dětí je 10 dětí (ve výjimečných případech např. speciálních tříd apod. minimální počet 8 dětí)
  • Maximální počet dětí je 30 dětí. Při větším počtu dětí je potřeba počítat s časovou dotací na realizaci programu v  rozsahu minimálně dvou vyučovacích hodin.
  • Cena programu: 50 Kč za dítě

Program probíhá v bezpečném prostředí jízdárny. V programu jsou používaní výhradně koně Svítání, z.s., speciálně připravovaní pro hiporehabilitaci a volnočasové aktivity dětí se zdravotním znevýhodněním. Svítání, z.s. získalo status "Středisko doporučené hiporehabilitace" od České hiporehabilitační společnosti a koně mají specializační zkoušky. Organizace tak splňuje bezpečnostní a odborné požadavky na provádění aktivit s koňmi pro děti.

Při programu nese za žáky zodpovědnost doprovázející pedagog. Lektorky jsou odpovědné za kvalitu programu a  bezpečné provozní podmínky u koní. Pravidla bezpečnosti a provozu hiporehabilitace jsou uvedena zde na webových stránkách a jsou k dispozici ke stažení.

Programy lze objednávat emailem na adrese svitani@svitani-hiporehabilitace.cz nebo telefonicky na tel. č. 739 428 328 (M. Záveská)