Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Naše služby hipoterapie a ježdění na koni

pro děti od 6 měsíců

Svítání, z.s. je hiporehabilitačním střediskem a nabízí klientům aktivity, kde se setkává člověk a kůň.

Hipoterapie

je metoda fyzioterapie, využívá specifického pohybu koňského hřbetu v kroku. Je to velmi příjemná, nenásilná metoda, dětmi velmi dobře a pozitivně přijímaná, vnímaná spíše jako hra. Lze ji zařadit do rehabilitace malých dětí ve věku od 3 měsíců, protože terapie může být provedena také vleže na břiše. Kůň je vždy vedený v kroku vodičem, klient je na koni různě polohován a ovlivňován tímto pohybem, tudíž nejde o aktivní ježdění. Pohyb koňského hřbetu se přenáší přes pánev na trup klienta a stimuluje střídavý pohybový vzor jako při lidské chůzi nebo lezení. Toto se nedá nahradit jinou rehabilitační metodou. Při správném vedení se jedná o naprosto bezpečnou metodu rehabilitace i velmi malých dětí. 

Hry s koňmi

Volnočasové aktivity s koňmi jsou zaměřené na komunikaci člověka s koňmi. Skupina zajistí dětem vyšší emoční prožitek, posiluje komunikační schopnosti v kolektivu. Aktivity podporují rozvoj zdravého sebevědomí, sebedůvěry, samostatnosti a spolupráce v týmu. Také usnadňují sociální empatii a začlenění se do kolektivu a tím i do společnosti. Dítě si osvojí základní vědomosti a dovednosti z oblasti chovatelství a jízdy na koni. Prostřednictvím interaktivních her a cvičení rozvíjíme tvořivost, komunikaci a kladný vztah dětí ke koním i k ostatním vrstevníkům. Ve Svítání nabízíme kroužky již pro děti od 3 let. Děti jsou pod stálým dozorem instruktora a program je přizpůsoben individuálním potřebám dětí.

Prázdniny s koňmi

Hravý letní prázdninový program, při kterém děti mohou strávit dny v přírodě u koní.  Příměstské tábory jsou  pro děti ve věku od 6 let, vhodné i pro ty, které zatím neměly příležitost se s koňmi blíže seznámit.

Programy pro školy

Novinka v nabídce pro mateřské a základní školy, která si klade za cíl podpořit u dětí aktivní zájem o přírodu a svět kolem nás. V nabídce jsou i programy pro malé skupinky rodičů a dětí sdružených v mateřských a rodinných centrech.

Praktická výuka hipoterapie a výcviku koní v hiporehabilitaci