Svítání, z.s.

Ceník služeb hiporehabilitace Svítání, z.s.

Ceník hipoterapie platný od 1. 2. 2019

Hipoterapie - ambulantní jednotka
Ambulantní docházka na hipoterapii po dobu 2 a více měsíců 1 - 3 x týdně
280.00 Kč
Hipoterapie - jednotka intenzivní týdenní hipoterapie
Hipoterapie po dobu 5 na sebe navazujících dní 1 nebo 2 x denně. Intenzivní týdenní hipoterapie se konají v předem vyhlašovaných a pevně stanovených termínech. Je možné si domluvit individuální termín podle časových a kapacitních možností Svítání, z.s.
280.00 Kč
Hipoterapie - víkendová ambulantní jednotka
Ambulantní docházka v sobotu/neděli, mimořádně vyhlašované termíny
300.00 Kč

Ceník Her s koňmi platný od 1. 2. 2019

Hry s koňmi - individuální lekce 30 minut
Individuální lekce pro jedno dítě po dobu 30 minut. Ježdění, hry a základy péče o koně s lektorkou
280.00 Kč
Hry s koňmi - individuální lekce 60 minut
Individuální lekce pro jedno dítě po dobu 60 minut. Ježdění, hry a základy péče o koně s lektorkou
400.00 Kč
Kroužek Hry s koňmi - jednotková cena 1 dítě
Pravidelné skupinové aktivity pro děti starší 3 let, bez doprovodu rodičů. Setkání skupiny 1 x týdně, 120 minut. Paušální platba na celé pololetí školního roku (září-leden; únor-červen)
4 800.00 Kč
Kroužek Hry s koňmi - sourozenecká cena 2 děti
Pravidelné skupinové aktivity pro děti starší 3 let, bez doprovodu rodičů. Setkání skupiny 1 x týdně, 120 minut. Cena platná při účasti sourozenců v jedné skupině. Paušální platba na celé pololetí školního roku (září-leden; únor-červen)
8 750.00 Kč
Kroužek Hry s koňmi - jednorázová účast
Jednorázová účast dítěte, zapojení do skupinové aktivity pro děti starší 3 let, bez doprovodu rodičů. 120 minut
450.00 Kč
Den s koňmi
Jednorázové akce v nepravidelných předem vyhlašovaných termínech. Celodenní program v jízdárně, hry s koňmi, základní znalosti o koních a z prostředí jízdárny, pobyt v přírodě, doprovodné aktivity. Program vhodný pro děti schopné samostatného pobytu v prostředí jízdárny bez doprovodu rodičů
700.00 Kč
Prázdniny s koňmi - příměstský pětidenní tábor
Letní příměstský tábor v přírodě pod Tanvaldským Špičákem. Děti se pod dohledem zkušených lektorek, trenérek koní Svítání, z.s. naučí základy ježdění na koni, jak se s koněm domluvit, jak o něj pečovat, seznámí se s chodem stájí a areálu farmy. V doprovodném programu se vypraví do přírody za zážitky i poznáním. Vhodný i pro děti, které zatím neměly příležitost se s koňmi blíže seznámit.
2 550.00 Kč

Ceník služeb si můžete stáhnout zde