Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Jezdíme na koni pro zdraví a pro radost

Svítání, z. s. je středisko hiporehabilitace s dlouholetou zkušeností. Již 20 let se věnujeme především hiporehabilitaci pro děti, ježdění na speciálně trénovaných a připravovaných hiporehabilitačních koních.

Ježdění na koních je skvělou alternativní pohybovou, relaxační a rehabilitační aktivitou. Lze ji využít jak v rehabilitaci tak v prevenci, účinná je i k podpoře správného psychomotorického rozvoje dětí a to již u velmi malých miminek. Pohyb koně se přenáší na dítě a příznivě působí na svaly i nervové dráhy v těle malého človíčka. Je to velmi účinná, dětmi oblíbená a  bezpečná metoda na podporu a rozvoj správných pohybových vzorců, plazení, lezení, správného držení těla.

Co všechno nabízíme: hipoterapii a hry s koňmi -  jezdecké a herní aktivity u koní, kroužky, celodenní aktivity u koní, programy pro školky, školy a rodinná centra; skvělý a zkušený personál, laskavý a hravý přístup, profesionální služby, špičkově trénované hiporehabilitační koně a léta praxe.

Co se právě teď děje

Nejaktuálnější nabídky a události

První termíny intenzivní týdenní hipoterapie jsou na světě!

Máme pro Vás pět termínů:
9. - 15. 4., 14. - 20. 5., 25.6. - 1. 7.., 27. 8. - 2.9., 10. - 16.9.

Intenzivní hipoterapie je vhodná i pro nové klienty, kteří se dosud hipoterapie Svítání neúčastní. Terapie probíhá po dobu 7 dní od pondělí do neděle v předem domluvených časovkách.
Více informací o intenzivní hipoterapii naleznete zde.

Pro přihlášení použijte formulář přihlášky zde.

Případné dotazy zašlete emailem na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz.

Tři turnusy letního příměstského tábora s koňmi!

Hravý letní prázdninový program, při kterém děti mohou strávit dny v přírodě u koní. Příměstské tábory jsou pro děti ve věku od 6 let, vhodné i pro ty, které zatím neměly příležitost se s koňmi blíže seznámit.

16. - 20. 7., 13. - 18. 8. a 20. - 24. 8.

Cena: 2.150 Kč

Více informací zde. Pro přihlášení použijte formulář přihlášky.

Případné dotazy zašlete emailem na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz.

Přihláška hipoterapie 2018Letní příměstské tábory s koňmi

Celoroční otevřené přihlášky na ambulantní hipoterapii a hry s koňmi v roce 2018

Pravidelný provoz pravidelné ambulantní hipoterapie, individuálních aktivit dětí Hry s koňmi a oblíbeného odpoledního kroužku Hry s koňmi probíhá po celý rok v pravidelné provozní době pondělí-pátek 9:00 – 17:00.

Termín skupinového kroužku Hry s koňmi je středa odpoledne a pátek dopoledne a odpoledne.

Přihlásit se a zahájit docházku do hipoterapie nebo do kroužku Her s koňmi lze kdykoli během celého roku.
Pro přihlášení použijte registrační formulář. Případné dotazy zašlete emailem na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz.

NAŠE SLUŽBY

Hipoterapie

Hipoterapie je metoda fyzioterapie, využívá specifického pohybu koňského hřbetu v kroku. Je to velmi příjemná, nenásilná metoda, dětmi velmi dobře a pozitivně přijímaná, vnímaná spíše jako hra. Lze ji zařadit do rehabilitace malých dětí ve věku od 3 měsíců, protože terapie může být provedena také vleže na břiše.  Kůň je vždy vedený v kroku vodičem, klient je na koni různě polohován a ovlivňován tímto pohybem, tudíž nejde o aktivní ježdění. Pohyb koňského hřbetu se přenáší přes pánev na trup klienta a stimuluje střídavý pohybový vzor jako při lidské chůzi nebo lezení. Toto se nedá nahradit jinou rehabilitační metodou. Při správném vedení se jedná o naprosto bezpečnou metodu rehabilitace i velmi malých dětí.

Chci vědět víc →

Hry s koňmi

Volnočasové aktivity s koňmi jsou zaměřené na komunikaci člověka s koňmi. Skupina zajistí dětem vyšší emoční prožitek, posiluje komunikační schopnosti v kolektivu. Aktivity podporují rozvoj zdravého sebevědomí, sebedůvěry, samostatnosti a spolupráce v týmu. Také usnadňují sociální empatii a začlenění se do kolektivu a tím i do společnosti. Dítě si osvojí základní vědomosti a dovednosti z oblasti chovatelství a jízdy na koni. Prostřednictvím interaktivních her a cvičení rozvíjíme tvořivost, komunikaci a kladný vztah dětí ke koním i k ostatním vrstevníkům. Ve Svítání nabízíme kroužky již pro děti od 3 let. Děti jsou pod stálým dozorem instruktora a program je přizpůsoben individuálním potřebám dětí.

Chci vědět víc →

Školení a praxe

Jsme certifikovaným Střediskem praktické výuky České hiporehabilitační společnosti, držitelem Statutu pro hipoterapii, hipoterapii v rané péči a přípravu koní pro hiporehabilitaci. V rámci odborné praxe v SPV se účastník praxe seznámí s vlastním provozem střediska a poskytováním kvalitních služeb jeho klientům a uživatelům. Účastník praxe má možnost seznámit se s hledisky výběru a přípravy koní, se způsobem vedení koní a péčí o ně, se základními metodickými postupy hiporehabilitace, s možným a vhodným pomůckovým vybavením a ověřit si jeho přímou využitelnost v praxi.  Důležitým faktorem je také zapojení účastníka praxe do terapií nebo lekcí, a tím získávání zkušeností s prací s klienty.

Chci vědět víc →

Máte zájem dostávat od nás informace o našich hiporehabilitačních programech
a akcích pro klienty?

Zašlete nám svůj email a my Vám budeme zasílat nepravidelné, ale vždy aktuální informace
o termínech akcí, službách a dění ve Svítání.