Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Jezdíme na koni pro zdraví a pro radost

Svítání, z. s. je středisko hiporehabilitace s dlouholetou zkušeností. Již 20 let se věnujeme především hiporehabilitaci pro děti, ježdění na speciálně trénovaných a připravovaných hiporehabilitačních koních.

Ježdění na koních je skvělou alternativní pohybovou, relaxační a rehabilitační aktivitou. Lze ji využít jak v rehabilitaci tak v prevenci, účinná je i k podpoře správného psychomotorického vývoje dětí a to již u velmi malých miminek. Pohyb koně se přenáší na dítě a příznivě působí na svaly i nervové dráhy v těle malého človíčka. Je to velmi účinná, dětmi oblíbená a  bezpečná metoda na podporu a rozvoj správných pohybových vzorců, plazení, lezení, správného držení těla.

Co všechno nabízíme: hipoterapii a hry s koňmi -  jezdecké a herní aktivity u koní, kroužky, celodenní aktivity u koní, programy pro školky, školy a rodinná centra; skvělý a zkušený personál, laskavý a hravý přístup, profesionální služby, špičkově trénované hiporehabilitační koně a léta praxe.

Realizaci projektu HIPOREHABILITACE podporují

Nadace ČEZ, Liberecký kraj, Statutární město Jablonec nad Nisou, Statutární město Liberec,
Nadace Euronisa, Nadace Preciosa, Nadace Jedličkova ústavu a další.

Děkujeme všem dárcům za podporu naší činnosti!

Co se právě teď děje

Nejnovější nabídky a události

Týdenní intenzivní hipoterapie

Vyhlašujeme termíny týdenní intenzivní hipoterapie. Hipoterapie je pětidenní, probíhá v jízdárně Ekofarma Tanvald, Polní 644 v obvyklé délce terapeutické jednotky 1 x nebo 2 x denně.

Vyberte si termín a frekvenci terapií. Pro přihlášení je potřeba vyplnit a odeslat on-line formulář.

Během intenzivní hipoterapie systematicky pracujeme na dosažení terapeutického cíle a maximálním využití pohybového potenciálu každého dítěte. Centrální nervová soustava dítěte je denně pozitivně ovlivňována a  vytvářejí se kvalitní pohybové vzory. Viditelné a zaznamenané pokroky dětí na konci intenzivního týdne. Intenzivní týdenní hipoterapie je vhodná pro děti od 6 měsíců.

Je vhodná také pro nové klienty - děti, které mají hipoterapii doporučenou, pro rodiny, které chtějí dětem hipoterapii dopřát, ale v jejich blízkém okolí není  hiporehabilitační středisko a z tohoto důvodu nemají příležitost dlouhodobě docházet na pravidelnou hipoterapii.

Vhodná i pro nové zájemce, kteří hiporehabilitaci ještě nevyzkoušeli a zároveň chtějí metodu pro rehabilitaci svých dětí vyzkoušet.

Cena: hipoterapie jednou až dvakrát denně cca 20 minut/jednotka – 280,- Kč

Více informací

Prázdniny s koňmi 2019

I na letošní letní prázdniny jsme připravili 3 turnusy příměstských her s koňmi. Týden plný her, zážitků s koňmi, ježdění, sportování, dobrodružství a zábavy v přírodě.

Hravý letní prázdninový program u koní v přírodě pod Tanvaldským Špičákem. Děti se pod dohledem zkušených lektorek, trenérek koní Svítání, z.s. naučí základy ježdění na koni, jak se s koněm domluvit, jak o něj pečovat, seznámí se s chodem stájí a areálu farmy. Program je zajištěný i pro případ nepříznivého počasí v kryté hale. Děti je potřeba vybavit a obléct podle počasí pro celodenní pobyt v přírodě, nutná je pevná pohodlná obuv a nesmekavý oděv pro jízdu na koni.

Vyberte si termín a frekvenci terapií. Pro přihlášení je potřeba vyplnit a odeslat on-line formulář.

Cena: 2.450,- Kč

Více informací

Kroužek Hry s koňmi pro děti od 3 let

Pravidelný kroužek pro děti od 3 do 14 let Hry s koňmi ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 otevíráme právě teď i novým zájemcům.
Scházíme se vždy ve středu a v pátek odpoledne od 14:00 do 16:00 hodin. Stačí vyplnit přihlášku a začít můžete hned.
Přihláška do kroužku Hry s koňmi 2. pololetí 2018/2019

Hipoterapie a hry s koňmi celoročně v pravidelném týdenním provozu

Najdete nás po celý rok, každý všední den v pravidelném týdenním provozu ambulantních služeb Hipoterapie, Hry s koňmi pro jednotlivce i skupinový Kroužek Hry s koňmi.
Hlásit se můžete kdykoli během roku emailem na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz, telefonicky na 735 221 859 nebo prostřednictvím přihlášky.

Těšíme se na Vás!

Velmi si vážíme podpory všech, kteří se do projektu EPP Pomáhej pohybem zapojují a přidělují svoje body na všechny zařazené činnosti a organizace!

Děkujeme!

NAŠE SLUŽBY

Hipoterapie

Hipoterapie je metoda fyzioterapie, využívá specifického pohybu koňského hřbetu v kroku. Je to velmi příjemná, nenásilná metoda, dětmi velmi dobře a pozitivně přijímaná, vnímaná spíše jako hra. Lze ji zařadit do rehabilitace malých dětí ve věku od 3 měsíců, protože terapie může být provedena také vleže na břiše. Kůň je vždy vedený v kroku vodičem, klient je na koni různě polohován a ovlivňován tímto pohybem, tudíž nejde o aktivní ježdění. Pohyb koňského hřbetu se přenáší přes pánev na trup klienta a stimuluje střídavý pohybový vzor jako při lidské chůzi nebo lezení. Toto se nedá nahradit jinou rehabilitační metodou. Při správném vedení se jedná o naprosto bezpečnou metodu rehabilitace i velmi malých dětí.

Chci vědět víc →

Hry s koňmi

Volnočasové aktivity s koňmi jsou zaměřené na komunikaci člověka s koňmi. Skupina zajistí dětem vyšší emoční prožitek, posiluje komunikační schopnosti v kolektivu. Aktivity podporují rozvoj zdravého sebevědomí, sebedůvěry, samostatnosti a spolupráce v týmu. Také usnadňují sociální empatii a začlenění se do kolektivu a tím i do společnosti. Dítě si osvojí základní vědomosti a dovednosti z oblasti chovatelství a jízdy na koni. Prostřednictvím interaktivních her a cvičení rozvíjíme tvořivost, komunikaci a kladný vztah dětí ke koním i k ostatním vrstevníkům. Ve Svítání nabízíme kroužky již pro děti od 3 let. Děti jsou pod stálým dozorem instruktora a program je přizpůsoben individuálním potřebám dětí.

Chci vědět víc →

Školení a praxe

Snahou Svítání z.s. je předávat svoje dlouholeté zkušenosti dalším, kteří se již hiporehabilitaci a aktivitám s koňmi věnují nebo by chtěli začít a chtějí získat praktický vhled do této skvělé a odpovědné aktivity. Nabízíme praxe hiporehabilitace pro odbornou i laickou veřejnost, pracovníky v rehabilitačních službách, studenty, ale i úplné laiky, zájemce o práci v oboru, kteří si hiporehabilitaci chtějí zkusit a zažít ve spolupráci s odborníkem. V rámci odborné praxe se praktikant seznámí s vlastním provozem střediska a poskytováním kvalitních služeb jeho klientům a uživatelům. Důležitým faktorem je také zapojení účastníka praxe do terapií nebo lekcí, a tím získávání zkušeností s prací s klienty.

Chci vědět víc →

Máte zájem dostávat od nás informace o našich hiporehabilitačních programech
a akcích pro klienty?

Zašlete nám svůj email a my Vám budeme zasílat nepravidelné, ale vždy aktuální informace
o termínech akcí, službách a dění ve Svítání.

Informace
U nás jsou Vaše data v bezpečí. Informace jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů