Svítání, z.s. Středisko hiporehabilitace v jízdárně EKOFARMA Tanvald, Polní 644

Vážení a milí přátelé, návštěvníci, klienti našich služeb, podporovatelé a dárci,

přejeme Vám a Vašim rodinám a blízkým vše dobré  v novém roce, ať se daří vše tak, jak si přejete!

Zdravíme Vás a těšíme se na další setkávání.

Radka, Monika, Iva, Helena, Jana a Šárka

 

Jezdíme na koni pro zdraví a pro radost

Svítání, z. s. je středisko hiporehabilitace s dlouholetou zkušeností. Již 20 let se věnujeme především hiporehabilitaci pro děti, ježdění na speciálně trénovaných a připravovaných hiporehabilitačních koních.

Ježdění na koních je skvělou alternativní pohybovou, relaxační a rehabilitační aktivitou. Lze ji využít jak v rehabilitaci tak v prevenci, účinná je i k podpoře správného psychomotorického vývoje dětí a to již u velmi malých miminek. Pohyb koně se přenáší na dítě a příznivě působí na svaly i nervové dráhy v těle malého človíčka. Je to velmi účinná, dětmi oblíbená a  bezpečná metoda na podporu a rozvoj správných pohybových vzorců, plazení, lezení, správného držení těla.

Co všechno nabízíme: hipoterapii a hry s koňmi -  jezdecké a herní aktivity u koní, kroužky, celodenní aktivity u koní, programy pro školky, školy a rodinná centra; skvělý a zkušený personál, laskavý a hravý přístup, profesionální služby, špičkově trénované hiporehabilitační koně a léta praxe.

Realizaci projektu HIPOREHABILITACE podporují

Nadace ČEZ, Liberecký kraj, Statutární město Jablonec nad Nisou, Statutární město Liberec,
Nadace Euronisa, Nadace Preciosa, Nadace Jedličkova ústavu a další.

Děkujeme všem dárcům za podporu naší činnosti!

Co se právě teď děje

Nejaktuálnější nabídky a události

Hipoterapie a hry s koňmi celoročně v pravidelném týdenním provozu

Najdete nás po celý rok, každý všední den v pravidelném týdenním provozu ambulantních služeb Hipoterapie, Hry s koňmi pro jednotlivce i skupinový Kroužek Hry s koňmi.

Hlásit se můžete emailem na svitani@svitani-hiporehabilitace.cz, telefonicky na 735 221 859 nebo prostřednictvím přihlášky.

Těšíme se na Vás!

Do 31. 1. 2019 nabízíme hiporehabilitaci ještě za původní ceny (250 Kč/lekce 20 minut).

Velmi si vážíme podpory všech, kteří se do projektu EPP Pomáhej pohybem zapojují a přidělují svoje body na všechny zařazené činnosti a organizace!

Děkujeme!

NAŠE SLUŽBY

Hipoterapie

Hipoterapie je metoda fyzioterapie, využívá specifického pohybu koňského hřbetu v kroku. Je to velmi příjemná, nenásilná metoda, dětmi velmi dobře a pozitivně přijímaná, vnímaná spíše jako hra. Lze ji zařadit do rehabilitace malých dětí ve věku od 3 měsíců, protože terapie může být provedena také vleže na břiše.  Kůň je vždy vedený v kroku vodičem, klient je na koni různě polohován a ovlivňován tímto pohybem, tudíž nejde o aktivní ježdění. Pohyb koňského hřbetu se přenáší přes pánev na trup klienta a stimuluje střídavý pohybový vzor jako při lidské chůzi nebo lezení. Toto se nedá nahradit jinou rehabilitační metodou. Při správném vedení se jedná o naprosto bezpečnou metodu rehabilitace i velmi malých dětí.

Chci vědět víc →

Hry s koňmi

Volnočasové aktivity s koňmi jsou zaměřené na komunikaci člověka s koňmi. Skupina zajistí dětem vyšší emoční prožitek, posiluje komunikační schopnosti v kolektivu. Aktivity podporují rozvoj zdravého sebevědomí, sebedůvěry, samostatnosti a spolupráce v týmu. Také usnadňují sociální empatii a začlenění se do kolektivu a tím i do společnosti. Dítě si osvojí základní vědomosti a dovednosti z oblasti chovatelství a jízdy na koni. Prostřednictvím interaktivních her a cvičení rozvíjíme tvořivost, komunikaci a kladný vztah dětí ke koním i k ostatním vrstevníkům. Ve Svítání nabízíme kroužky již pro děti od 3 let. Děti jsou pod stálým dozorem instruktora a program je přizpůsoben individuálním potřebám dětí.

Chci vědět víc →

Školení a praxe

Jsme certifikovaným Střediskem praktické výuky České hiporehabilitační společnosti, držitelem Statutu pro hipoterapii, hipoterapii v rané péči a přípravu koní pro hiporehabilitaci. V rámci odborné praxe v SPV se účastník praxe seznámí s vlastním provozem střediska a poskytováním kvalitních služeb jeho klientům a uživatelům. Účastník praxe má možnost seznámit se s hledisky výběru a přípravy koní, se způsobem vedení koní a péčí o ně, se základními metodickými postupy hiporehabilitace, s možným a vhodným pomůckovým vybavením a ověřit si jeho přímou využitelnost v praxi.  Důležitým faktorem je také zapojení účastníka praxe do terapií nebo lekcí, a tím získávání zkušeností s prací s klienty.

Chci vědět víc →

Máte zájem dostávat od nás informace o našich hiporehabilitačních programech
a akcích pro klienty?

Zašlete nám svůj email a my Vám budeme zasílat nepravidelné, ale vždy aktuální informace
o termínech akcí, službách a dění ve Svítání.

Informace
U nás jsou Vaše data v bezpečí. Informace jsou uvedeny v dokumentu  Zásady zpracování osobních údajů